CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày đăng: 29/01/2018

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT http://batdongsan37.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ t&am

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

admin 0988822219

Mua bán xe ô tô Nghệ An Hà tĩnh